Zmiana adresu internetowego

Od 01.02.2017 zmienił się adres naszej strony internetowej na www.medjana.pl oraz adres poczty internetowej na medjana@medjana.pl