Konsultacje lekarskie

 Oferuje usługi komersyjne w zakresie poradni specjalistycznych:

Konsultacje lekarskie :

Ortopedycznej dla dzieci 120,00 zł
Ortopedycznej dla dzieci + USG 150,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych 150,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych + USG 200,00 zł
Chirurgii Naczyniowej 100,00 zł
Chirurgii Ogólnej 100,00 zł
Chirurgii i Urologii Dziecięcej  100,00 zł
Dermatologiczna 100,00 zł
Kardiologczna dla dorosłych 100,00 zł
Kardiologiczna dla dzieci powyżej 1 roku+ echo serca i EKG 180,00 zł
Neurologicznej 100,00 zł
Urologicznej 120,00 zł
Chorób Piersi 100,00 zł
Psychiatryczna 100,00 zł
Psychologiczna 100,00 zł